1

Zawody (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

2

Zawody (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

3

Zawody (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

4

Pracownicy i miejsca pracy (1)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A1
A2

5

Pracownicy i miejsca pracy (2)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A1
A2

6

Przyimki
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

7

Słowa + definicje
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

8

Brakujące słowa
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

9

Różne wyrażenia (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

10

Różne wyrażenia (2)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

11

Różne wyrażenia - częściowe tłumaczenia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

12

Różne pytania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

13

Quiz
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

14

"Dream job"
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

15

"The best job in the world"
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

16

Słowotwórstwo
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja