1

Rzeczowniki od czasowników (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

2

Rzeczowniki od czasowników (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

3

Rzeczowniki (osoby)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

4

Rzeczowniki (osoby) od czasowników
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

5

Przymiotniki
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

6

Przymiotniki od rzeczowników (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

7

Przymiotniki od rzeczowników (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

8

Przymiotniki od czasowników
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

9

Czasowniki od rzeczowników
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

10

Różne (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B1

11

Różne (2)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B1

12

Różne (3)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B1

13

Różne (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

14

Różne (5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

15

Różne (6)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

16

Różne (7)
Zadanie typu połącz
Poziom:
B1

17

Różne (8)
Zadanie typu połącz
Poziom:
B1

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja