1

Różne liczby (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

2

Różne liczby (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

3

Godziny (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

4

Godziny (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

5

Numery telefonów
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

6

Daty - zapisz rok (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

7

Daty - zapisz rok (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

8

Daty - zapisz pełną datę: dzień, miesiąc, rok (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

9

Daty - zapisz pełną datę: dzień, miesiąc, rok (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

10

Liczebniki porządkowe (od 1 do 15)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

11

Liczebniki porządkowe - różne (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

12

Liczebniki porządkowe - różne (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja