Czasownik z "ing" czy bezokolicznik z "to"? (11)

Połącz początki i końce zdań / pytań.