Czasownik z "ing" czy bezokolicznik z "to"? (9)

Połącz początki i końce zdań / pytań.