So do I / Neither do I (2)

Połącz zdania z właściwymi odpowiedziami.