So do I / Neither do I (1)

Połącz zdania z właściwymi odpowiedziami.