Zdania warunkowe (typ 1) - połącz (1)

Połącz początki i końce zdań warunkowych (typ 1).