Mowa zależna (Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future Simple, czasowniki modalne) - pytania

Połącz początki i końcówki pytań aby utworzyć pytania w mowie zależnej.