Mowa zależna (tryb rozkazujący)

Połącz początki i końcówki zdań aby utworzyć zdania w mowie zależnej.