Zdania warunkowe (typ 3) - połącz

Połącz części zdań aby utworzyć zdania warunkowe (typ 3).