Zdania warunkowe (typ 2) - połącz

Połącz części zdań aby utworzyć zdania warunkowe (typ 2).