Wiedza o krajach anglojęzycznych (1)

Połącz pytania lub zdania z właściwą reakcją.