Someone, something, somewhere (6)

Połącz aby utworzyć zdania lub pytania.