Someone, something, somewhere (4)

Połącz aby utworzyć zdania lub pytania.