1

To be - zdania oznajmujące, przeczenia i pytania (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

2

To be - zdania oznajmujące, przeczenia i pytania (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

3

To be - przeczenia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

4

To be - pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

5

To be - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

6

Have got - zdania oznajmujące i przeczenia
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

7

Have got - zdania oznajmujące, przeczenia, pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

8

Have got - przeczenia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

9

Have got - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

10

Have got - pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

11

Have to / not have to (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

12

Have to / not have to (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

13

Have to / not have to (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1
A2

14

Present Simple - końcówka "s" (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

15

Present Simple - końcówka "s" (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

16

Present Simple - zdania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

17

Present Simple - zdania (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

18

Present Simple - pytania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

19

Present Simple - pytania (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

20

Present Simple - zdania i pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

21

Present Simple - przeczenia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

22

Present Simple - do, does, don't, doesn't
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

23

Present Simple - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

24

Present Simple - przysłówki częstotliwości (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1

25

Present Simple - przysłówki częstotliwości (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

26

Present Simple - przysłówki częstotliwości (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

27

Present Continuous - końcówka "ing"
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

28

Present Continuous - zdania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

29

Present Continuous for future - opis przyszłego tygodnia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

30

Present Continuous - przeczenia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

31

Present Continuous - pytania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

32

Present Continuous - pytania (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

33

Present Continuous - zdania i pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

34

Present Continuous - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

35

Present Simple i Present Continuous - określniki czasu (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

36

Present Simple i Present Continuous - określniki czasu (2)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

37

Present Simple i Present Continuous (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A1

38

Present Simple i Present Continuous (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

39

Present Simple i Present Continuous (3)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1

40

Present Simple i Present Continuous (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A1

41

Present Simple i Present Continuous (5)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1

42

Present Simple i Present Continuous (6)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A1

43

Present Perfect - "trzecia forma" czasowników nieregularnych (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

44

Present Perfect - "trzecia forma" czasowników nieregularnych (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

45

Present Perfect - "trzecia forma" czasowników nieregularnych (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

46

Present Perfect - "trzecia forma" czasowników nieregularnych (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

47

Present Perfect - "trzecia forma" czasowników nieregularnych (5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

48

Present Perfect - zdania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

49

Present Perfect - Mike wybiera się na wakacje...
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

50

Present Perfect - since, for, already, yet, just, ever, never
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2

51

Present Perfect - since, for
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2

52

Present Perfect - przeczenia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

53

Present Perfect - I have never...
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

54

Present Perfect - pytania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

55

Present Perfect - pytania (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

56

Present Perfect - Have you ever...?
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

57

Present Perfect Continuous - zdania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

58

Present Perfect Continuous - przeczenia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

59

Present Perfect Continuous - pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

60

Present Perfect Continuous - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

61

Present Perfect i Present Perfect Continuous (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

62

Present Perfect i Present Perfect Continuous (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

63

Present Perfect i Present Perfect Continuous (3)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B1

64

Present Perfect i Present Perfect Continuous (4)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B1

65

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
B1

66

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect lub Present Perfect Continuous - zdania i pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

67

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect lub Present Perfect Continuous - krótka odpowiedź
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

68

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect lub Present Perfect Continuous - pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

69

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect lub Present Perfect Continuous - popraw błędy
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja